audit

Metodika práce auditora

Hlavním posláním auditora je vyjádřit kvalifikovaný názor na účetní závěrku, auditor ověřuje, zda údaje v účetní či konsolidované účetní závěrce věrně zobrazují stav majetku a závazků, výsledek hospodaření a finanční situaci. Při formulaci výroku o účetní závěrce auditor zohledňuje všechny podstatné okolnosti ovlivňující stav účetní jednotky.

Auditor pracuje podle závazných metodických postupů, vychází přitom z Mezinárodních auditorských standardů a z auditorských standardů vydaných Komorou auditorů ČR. Postupuje přitom zcela nezávisle, s vysokou odborností a zkušeností.


Kodap skupina - daňové poradenství

mini mapa ČR Vybrat kancelář

Specializované kanceláře

(00420) 485 228 320

kodap.audit@kodap.cz

cs en de 

Čtvrt století služeb KODAP
ETL Global
newsletter close